Friday Jumma Salaa

12:35PM – Dua Nudba
1:04PM – Jumma Khutba

 

By: hmistryh

Friday Jumma Salaa

1:04PM – Jumma Khutba – Muallim Makbul Rahim

 

By: hmistryh

Friday Jumma Salaa

1:04PM – Jumma Khutba – Sheikh Afzal Merali

 

By: hmistryh

Friday Jumma Salaa

12:40AM – Dua Nudba – Murtaza Kanani
1:05PM – Jumma Khutba – Sheikh Afzal Merali

 

By: hmistryh

Friday Jumma Salaa

1:06PM – Jumma Khutba – Muallim Makbul Rahim

 

By: hmistryh

Friday Jumma Salaa

1:07PM – Jumma Khutba – Sheikh Afzal Merali

 

By: hmistryh

Friday Jumma Salaa

1:09PM – Jumma Khutba

 

By: hmistryh

Friday Jumma Salaa

1:11PM – Jumma Khutba

 

By: hmistryh

Friday Jumma Salaa

11:45AM – Dua Nudba
12:13PM – Jumma Khutba – Muallim Makbul Rahim

 

By: hmistryh